PSPad

Ξ Kategória: Editor Ξ

Autor: Jan Fiala
Domovská stránka: www.pspad.com
Ξ Informácie Ξ
  • preložené užívateľské prostredie programu
Ξ Inštrukcie Ξ
  • Vypnite program.
  • Rozbaľte prevzatý archív pspad(verzia)sk.zip.
  • Skopírujte súbor Slovensky.ini do priečinka Language v inštalačnom priečinku programu a nahraďte ním pôvodný súbor.
  • Zapnite program.

Ak sa vám zobrazuje anglické prostredie programu, kliknite v menu na Settings > Program Settings..., v dialógovom okne v sekcii Language označte jazyk Slovensky a výber potvrďte tlačidlom OK.

Ξ Prevzatie Ξ [Dátum vydania | Počet prevzatí]